les artistes — E — F

Étudiants Beaux-Arts de Versailles post-diplôme, promotion 2017-2018

Anok, Mickaël Berdugo, Carole Baudon, Jing Chen, Qian Chen, Yi-Chun Chen, Aiko Fujita, Rayoung Kim, Hyogi Lee, Dario Lopez Bastias, Vanessa Perrin, Arielle Pyard, Claudia Roma O’Brien, Louis Royer, Mitsuhiro Uenishi, Tiantian Wang, Ludwig Wuarnier, Qian Zhao.

Les commandants